Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 08:59 PM 

Commercials
     media: 0.00 din 0 voturi

http://www.ad-awards.com/commercials/directory/2005/categories/food_-_beverage/showbound_naturals/commercials-26-139.html

Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 03:25 PM 

Din Caragiale adunate
     media: 0.00 din 0 voturi


"UNA NOCHE TORMENTOSA" DE ION LUCA CARAGIALE
http://www.youtube.com/watch?v=Z9HcDdjUNj8

"DE CARNAVAL", DE ION LUCA CARAGIALE
http://www.youtube.com/watch?v=RA2LNk6AGDw

Trailer O noapte taifunoasă
http://www.youtube.com/watch?v=tpfM7vV-GQo
...........................................................
din Caragiale adunate:)
............................................................

JUPÂN DUMITRACHE TITIRCĂ INIMĂ-REA, cherestegiu, căpitan în garda civică
NAE IPINGESCU, ipistat, amic politic al căpitanului
O noapte furtunoasa

Jupân Dumitrache: (şezând pe scaun) Hei! ia să vedem acu ce mai zice politica. Citişi ceva?
Ipingescu: Bravos ziar, domnule! Ăsta ştiu că combate bine.

Jupân Dumitrache: Apoi nu-i zice lui degeaba "Vocea Patriotului Naţional"!...
Ipingescu: (citeşte greoi şi fără interpunctaţie) "Bucureşti 15/27 Răpciune. - Amicul şi colaboratorele nostru R. Vent. ..., un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaşte demult publicul cititor, ne trimite următoarea prefaţiune a unui nou op al său. I dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Republica şi Reacţiunea sau Venitorele şi Trecutul. - Prefaţiune. - Democraţiunea romană, sau mai bine zis ţinta Democraţiunii romane este de a persuada pe cetăţeni, că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun solemnaminte pactul nostru fundamentale, sfânta Constituţiune..."

Jupân Dumitrache: (mulţumit) Ei, bravos! Aici a adus-o bine.
Ipingescu: (căutând şirul unde a rămas) "... A mânca... sfânta Constituţiune..."

Jupân Dumitrache: (cam nedomirit) Adică, cum s-o mănânce?
Ipingescu: Stai să vei... că spune el... "Sfânta Constituţiune, şi mai ales cei din masa poporului..."

Jupân Dumitrache: (nedomirit) E scris adânc.
Ipingescu: Ba nu-i adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui: să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine şi ca dumneata, care suntem din popor; adică să şază numai poporul la masă, că el e stăpân.

Jupân Dumitrache: (lămurit) Ei! aşa mai vii de-acasă. Bravos! Zi-i nainte.
Ipingescu: Stai să vezi: acuma vine un ce şi mai tare.

Jupân Dumitrache: Ei?
Ipingescu: (urmând citirea) "... A mânca poporul mai ales, este o greşală neiertată, ba putem zice chiar o crimă..."

Jupân Dumitrache: (cu deplină aprobare) Ştii că şi aici loveşte bine! Da! cine mănâncă poporul să meargă la cremenal
Ipingescu: (bătând cu mâna-n gazetă) Apoi de ce scrie el, sireacul!

Jupân Dumitrache: Dă-i nainte, că-mi place.
Ipingescu: "... Ba putem zice chiar o crimă. (schimbând tonul şi mai grav.) Nu! Orice s-ar zice şi orice s-ar face, cu toate zbieretele reacţiunii, ce se zvârcoleşte sub dispreţul strivitor al opiniunii publice; cu toate urletele acelora ce cu neruşinare se intitulează sistematici opozanţi..."

Jupân Dumitrache: (care la fiece accent al lui Ipingescu a dat mereu din cap în semn de aprobare, îl întrerupe cu entuziasm) Hahahaha! i-a-nfundat!
Ipingescu: (urmând cu tărie) "... Nu! în van! noi am spus-o şi o mai spune: situaţiunea Romaniei nu se va putea chiarifica; ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea viritabilelui progres, până ce nu vom avea un sufragiu universale..." (amândoi rămân foarte încurcaţi.)

Jupân Dumitrache: Adicătele, cum vine vorba asta?
Ipingescu: (după adâncă reflecţie)A! înţeleg! bate în ciocoi, unde mănâncă sudoarea poporului suveran... ştii: masă... sufragiu...

Jupân Dumitrache: Ei! acu înţeleg eu unde bate vorba lui! Ei! bravos! bine vorbeşte...
Ipingescu: Ăsta combate, domnule, nu ţi-am spus eu!

Jupân Dumitrache: Apoi, nu-i zice lui degeaba "Vocea Patriotului Naţional"!
Ipingescu: "... Până ce nu vom avea un sufragiu universal. Am zis şi subsemnez! R. Vent... studinte în drept şi publicist."
..............................................................................
Justiţie
Judele de ocol: Care va să zică, d-ta Leanca văduva, comersantă de băuturi spirtoase...
Leanca: La Hanu Dracului...
Jud.: Ştiu... Lasă-mă să-ntreb.
Leanca: Plătim licenţa, domn' judecător...
Prevenitul: Oleo!
Jud.: Tăcere!
Leanca: ...E păcat pentru mine, domn' judecător...
Jud.: Lasă-mă să te-ntreb...
Leanca: Te las...
Jud.: Care va să zică, d-ta Leanca văduva, comersantă de băuturi spirtoase, ce reclami de la prevenitul Iancu Zugravu?
Leanca (cu emoţiune treptată): Eu, să trăiţi, saru' mâna, domn' judecător, eu sunt o fomeie sârmană, Dumnezeu mă ştie cum mă chinuiesc pentru o pâine... De-aia şi pusesem de gând de la sfântu Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânce o bucăţică de pâine, şi nu ne mai dă mâna să plătim licenţa.
Prevenitul: Licenţa o plăteşte domn' Mitică.
Leanca: Domn' Mitică?... să fie al dracului care minte?
Jud.: Tăcere! Nimini n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu.
Leanca: Dacă zice dumnealui că domn' Mitică!... Eu, domn' judecător, săru'mâna, poci să jur că sunt curată la sufletul meu!
Jud.: Nu e vorba de asta!... Spune cum s-au petrecut lucrurile şi ce reclami de la prevenit?
Leanca: Eu, domn' judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a-njurat, şi clondirul cu trei chile mastică prima, care venisem tomn-atunci cu birja de la domn' Marinescu Bragadiru din piaţă, încă chiar domn' Tomiţa zicea să-l iau în birje...
Jud.: Pe cine să iei în birje?
Leanca: Clondirul... că zicea...
Jud.: Cine zicea?
Leanca: Domn' Toma... se sparge...
Jud.: Cine se sparge?
Leanca: Clondirul, domn' judecător!
Jud. (impacientat): Femeie, ce tot bârâi?... Răspunde odată lămurit la ce te-ntreb eu! Ce pretinzi d-ta acuma de la prevenit?
Leanca (cu volubilitate): Onoarea mea, domn' judecător, care m-a-njurat dumnealui, pardon facu-ţi şi dregu-ţi, şi mi-a spart clondirul, că nu vrea să-mi plătească... (Cu obidă.) Că eu sunt o fomeie sârmană, şi e păcat! vine dumnealui gol puşcă şi bea până se face tun, şi pe urmă, dacă am vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemeneşte cu chinoroz şi vrea s-o tulească, s-a căzut peste tarabă şi s-a făcut praf.
Jud.: Ce s-a făcut praf?
Leanca: Clondirul cu mastică; şi pe urmă vrea să fugă.
Jud.: Cine?
Leanca: Dumnealui.
Jud.: Ei, ce pretinzi?
Leanca: Onoarea mea şi trei chile de mastică prima...
Jud.: Bine; şezi şi taci.
Leanca: Care vine dumnealui...
Jud.: Taci!
Leanca: Tac, da...
Jud.: Taci odată!
Leanca: Am tăcut.
Jud.: Iancu Zugravu! Ce ai d-ta să răspunzi la pretenţiile reclamantei?
Prevenitul (e afumat şi pronuntă foarte îngălat): Eu, domnule judecător, dumneaei zice, pardon, iar ai venit, mă porcule? că dumneaei n-are niciodată o politică vizavi de musterii. Eu zic... daca domn' Mitică...
Jud.: Cine-i domn' Mitică?
Leanca: Domn' judecător, uite, săru'mâna, ş-acuma e beat...
Jud.: Taci! nu te-ntreb pe d-ta. (Către prevenit:) Cine-i domn' Mitică?
Prev.: Domn' Mitică?... nu-l cunoşti pe domn' Mitică? (Râzând ironic.) Al dracului domn' Mitică!
Jud.: Vorbeşte serios! Cine-i domn' Mitică?
Prev.: Care va să zică, domn' Mitică de la pricepţie. (Cu un zâmbet de fină intenţie.) Pricepi dumneatale acuşica cum vine vorba noastră. (Face cu ochiul.)
Jud.: Ce-are-a face domn' Mitică?
Prev.: Dacă i-a plătit licenţa.
Leanca: Să fie-al drac...
Jud.: Taci! (Prevenitului:) Nu e vorba de licenţă, e vorba de clondirul cu mastică.
Prev.: A căzut de pe tejghea, domn' judecător; era pe margine.
Jud.: Cine l-a-mpins?
Prev.: Piaza rea, fincă zicea că cheamă vardistul... Eu nu vream, că sunt comersant...
Leanca (dându-i cu tifla): Comersant de piei de cloşcă.
Jud.: Te invit să fii cuviincioasă aici! aici nu-i permis să dai cu tifla!
Prev. (vesel): Bravos, domn' judecător! ai văzut şi dumneatale acuşica ce pramatie e dumneei?
Jud.: Nu-ţi permit să fii necuviincios aici!... (aspru) M-ai înţeles?
Leanca (veselă): Hahaha! bravos, domn' judecător!... să spuie ce comert învârteşte...
Jud. (mai aspru): Taci, că te dau afară!
Prev.: Hahahaha! Brav...
Jud. (foarte aspru): Răspunde! ce comerţ faci d-ta?
Prev.: Am fost zugrav de case român, domn' judecător... Dac-am văzut că mă omoară concurenţa străinilor, am deschis tombolă cu obiecte la Moşi.
Jud.: Da' de chinoroz cum a venit vorba?
Prev.: Am vrut numai s-o speriu c-o stric (face cu ochiul) pardon, la ficsonomia obrazului...
Leanca: Să mă sperii? N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz...?
Prev.: Las-o p-aia! aia-i altă căciulă! (Judelui:) Aia a fost la politică... nu-nţelege dumneei... fomeie...
Jud.: Bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie?
Prev.: (obidit): Dacă n-am aminteri coraj, domn' judecător!...
Jud.: Destul.
(Condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la sapte lei despăgubire civilă şi doi lei cheltuieli de judecată.)
Leanca: Da, domn' judecător, onoarea mea, săru' mâna, nereperată, cum remâne?
Prev. (maliţios): Las' că ţi-o reperează domn' Mitică!
- Moftul român", 1893, 21 februarie; vol. Momente (1901), Momente, schiţe, amintiri (1908) -

.........................................
" ...Perceput mai ales ca un farsor, maestru al ironiilor, Ion Luca Caragiale a avut şi o latură ascunsă pe care o exprima tot cu ajutorul umorului său inegalabil: ???Eu sint un sentimental, domnule!”. "

Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 02:41 PM 

Aquarium
     media: 0.00 din 0 voturi

Osaka Aquarium
http://www.youtube.com/watch?v=FI_iV64LNcI

Monterey Bay Aquarium
http://www.youtube.com/watch?v=D1OQ9pabpCI

Sydney Aquarium Compilation
http://www.youtube.com/watch?v=KT7Inpi9QME&mode=related&search=

London Aquarium
http://www.youtube.com/watch?v=qsHbukiTmUw

Vancouver Aquarium 1
http://www.youtube.com/watch?v=rdPiw_1c1gg

Tampa Aquarium - An underwater musical
http://www.youtube.com/watch?v=SSL2eLIrHp0&mode=related&search=

Aquarium Music Video
http://www.youtube.com/watch?v=2LxcY4J4JIs&mode=related&search=

Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 11:27 AM 

Ganduri
     media: 0.00 din 0 voturi

e Iulie, miez de vara…si totusi frig, dar soare in acelasi timp...un soare palid si cu dinti…si multa ceata …ciudat, tare ciudat...o vreme stranie cum nu mai intalnisem…pasesc sfioasa pe-aleile din parc…erau inguste iar din loc in loc vedeam cate-un marcaj discret…si tot din loc in loc butuci pentru popas…nu-ntelegeam...ce parc e-acela!?…in dreapta mea un cactus solitar zambea rautacios...la poale se afla o floare…intorc privirea si observ parca un pom?!...era un ficus, zvelt ....apoi un crin, un scai si in sfarsit un pin urias…inaintez fara sa scot o soapta…e-adevarat ?...nici fir de iarba..si iar un cactus, o familie bine inchegata…si iar ciulini si iar un snop de crini…ma-ndrept pe-aleea dinspre dreapta…m-asez pe–o buturuga si privesc…in fata mea un fel de poenita cu multe flori, lalele in special…ma-ntorc din nou si dintr-o data observ cum lacul prinde viatza...e-atat de limpede, de clar…in rotocoale se scaldau salbaticele rate iar doua lebede mergeau pereche…un loc miraculos…o frumusete cum nu mai intalnisem niciodata..nu, nu e vis, e doar un mic oras la margine de-ocean

Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 10:56 AM 

Ganduri
     media: 0.00 din 0 voturi

Ce chestie…un stilou…firma nu-si permite sa-mi cumpere un stilou

Miercuri, Ianuarie 10, 2007, 10:42 AM 

Ganduri
     media: 0.00 din 0 voturi

Era-ntr-o vara calda. Doream sa fug departe de oras si oameni. Doream sa uit de ceas si stress …Stiu c-am fugit in munti pe-o pajiste intinsa, scaldata in lumina. Nu mai retin cum am ajuns acolo, dar stiu ca ma aflam in loc pustiu.Nici nu-mi venea a crede ce liniste era. Simteam pana si vantul cum sopteste.. si glasul ierbii, si linul cantec de izvor. Erau doar flori multicolore iar gazele zburau din loc in loc . Culcata-n iarba si cu ochii atintiti spre cer stiu c-am visat o alta lume. Nu pot descrie cata liniste era in jur si-n sufletelul meu. Nu mai contau nici timpul, nici vorbele-nsirate adesea fara rost. Tot ce conta era senzatia-aceea diafana de cald si de usor, lumina aceea sclipitoare si-acel parfum de flori si verde crud


"Viata nu e posibila decat datorita deficientei memoriei si imaginatiei noastre.".. Cioran

Cautare

Aboneaza-te la insemnari


Ultimele poze

Blog Status

Vizitatori:533.160
Insemnari:673
Comentarii:88
powered by
www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare